Aжурирањена базата на имоти правни и физички лица

Локалната самоуоправа Кавадарци во периодот кој следува ке изведе обемна активност во која ке бидат вклучени вработените во Општина Кавадарци-во проектот „Мој Општинар„.

-За таа цел се информираат граѓаните на Општина Кавадарци дека општинарите од „Мој Општинар“, во наредниот период ќе вршат прибирање на податоци од терен со фотографирање, а со цел ажурирање на базата на имотите на правните и физичките лица на територија на Општина Кавадарци. “-се вели во соопштението од кабинетот на градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев.