ПС од ОН Кавадарци споведе акција за заштита од џебни кражби кај постарите лица

Повозрасните лица на мета на крадците се особено на јавни места;банки, пошта,на пазар, пред банкомати и други јавно прометни површини .Овде нашите постари сограѓани треба да внимаваат да бидат подискретни во обавувањето на обврските на плаќањето .Ако тоа самите не можат да го обават добро е со нив да биде член од потесното семејство.Не треба да се впуштаат во разговор со лице што не го познаваат,посебно да не даваат позајмица во пари на такви непознати лица кои бараат од нив за лекување или некоја друга работа.Ако забележите такви лица кои извршиле кражба на вашиот паричник ,добро е да се забележи неговиот лик и изглед ,возраст,облека ,правец на движење и да се пријави во најблискатапродавница, полициска станица или на телефонот 192.

22894824_10214295380194367_986189204_n.jpg