Во тензична атмосвера стартува а потоа за два часа беше дадена виза за над 40 точки од невениот ред

Инаку почетокот на седницата на Советот, беше пролонгиран.Дали беше причина координација или заседавање на Комисиите, не ни е познато,но добро седниците да започнуваат навреме или доцнењето да биде 10 –тина минути а не 2 часа.

На дневен ред беа најавени 56 а беа усвоени 47 плус една предложена на самата седница.Скоро еден час траеше предлагање и неизгласување за ставање на дневен ред на додатна точка за -Враќање на логото на ФЕНИ Индустри пред зградата на Собранието на Општината.Точката не помина по гласањето и поради тоа координаторот на советничката група на СДСМ- Лазар Туриманџов,како што и претходно предупреди, СДСМ-како советничка група нема да учествува на расправата на денешната седница.Инаку градоначалниокт Митко Јанчев даде образложение зошто е тргната рекламата на ФЕНИ Индустри и соодветните служби постапиле според закон.Со сегашното раководство на Фени имаме добра соработка и нема причина за политизирање на ова прашање.По низата процедурални објаснувања, законски толкувања и објаснување на советниците зошто е отстрането логото на компанијата од пред зградата на Собранието , претседателот Ристо Сакалиев даде пауза ,а неколку советнци на СДСМ ја напуштија седницата.

Потоа скоро за два часа беа со мали расправи усвоени сите предвидени точки на дневниот ред.Беше дадена виза за 16 точки од дневниот ред посветени на одлуки и барања и извештај за работењето на ЈП Комуналец -Кавадарци ,потоа програми за уредување на градежно земјиште, а беше усвоена и Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изградба реконструкција и одржување на локалните патишта во Општина Кавадарци за 2018 година;

Советот се произнесе и по Предлог-Решението за именување на претставници на Општина Кавадарци за членови во Управниот Одбор на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта,,Кавадарци,, Кавадарци и предлог-Решение за именување на претставници на Општина Кавадарци за членови во Надзорниот Одбор на Јавно претпријатие за јавни паркиралишта,,Кавадарци,, Кавадарци.

Советниците позитивно се произнесоа за Предлог-Одлуката за превземање на правото на сопственост,користење и управување на предмети, објекти, инсталации и друг имот на јавното осветлување ,Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кавадарци за 2018 година и Предлог-Програмата за изменување и дополнување на Програмата за развој на Општина Кавадарци за 2018 година;

Советниците дадоа зелено светло за арихтектонското решение за измена на изглед на фасада на зградите на улица Илинденска .Членовите на Советот ја усвоија и Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со Спомен обележја.

На вчерашната седница беа донесени неколку одлуки во функција на озаконување на донации,,акти и документи а зелено светло доби и Програма Тиквешки гроздобер 2018 година;На Градскиот Плоштад ке настапи познато естрадно име , а ке се организира и богата програма со која се очкува враќање на стариот дух на Грздоберот.

По втор пат советниците не дадоа виза на Брањето на ИГМ Трејд од 26 јануари годинава.