Општина Кавадарци ке додели субвенции за набавка на печки на пелети и инвертер клима уреди , со сума не повисока од 15.000 дернари.Јавниот оглас ке биде распишан во текот на месец август , и ке биде реализиран на принципот прв дојден прв услужен.