Занаетчии од Кавадарци пред чевларскиот дуќан Владо Ристовски во ведро и весело расположение. Меѓу другите мајстор Ристо Ристовски Риле-кондураџија папучар, мајстор Душан Манојлов-шивач, Илија Боцев-содаџија и други.

Фотографијата е од 1964 година