ДЕНЕСКА СЕ ОДРЖА РАБОТЕН СОСТАНОК ВО КАВАДАРЦИ ,НА СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА.ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ПОВЕЌЕ ГРАДОВИ ДЕБАТИРАА ЗА ПОНАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРСКОТО УНАПРЕДУВАЊЕ.

-Изјава на : Станка Трајкова -Претседател на Здужението.