МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)

На 12 Октомври 1943 година во Кавадарци е формиран првиот НО одбор од следните членови.

НО одбор го сочинувале Ѓошо Мицајков-претседател, Илчо Даскалов-секретар, Димката Сеизов-благајник, Ифтим Петрев-интендант, а членови биле:Ифтим Дранго, Најдо Георгиев и Ило Мелов. Основна задача на НО одбор била да ја помага НО војска со храна, облека, оружје и муниција, да ги решава споровите помеѓу граѓаните и да работи на омасовување на НО војска

П.Камчевски

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА
(770x120)