20190321_112752.jpg

Семинарот се одржува во организација Општина Кавадарци и СОЗШУ„Ѓорче Петров“ каде на ова актуелна тема пред наставниците и професорите, говореа: проф.д-р Елизабета Томевска Илиевска-доктор по педагиошки науки, проф. д-р Ана Фрицханд доктор по психолошки науки, проф.д-р Татјана Стојановска Иванова-доктор по социолошки науки, и проф. д-р Дејан Мицковиќ доктор по правни науки.Присутните ги поздрави градоначникот м-р Митко Јанчев и директорот на училиштето „Ѓорче Петров“ Горан Велковски.