Денешните активности на ЈП Комуналец

Денешните активности на ЈП Комуналец вклучуваат:

-поставување на нови капаци на ул.Блажо Алексов

- шахти за атмосферска канализација на Западен булевар

- се става во функција фонтаната во Паркот на револуцијата.

- приклучок за наводнување кај СЦ Јасмин

- прокоп за атмосферска канализација на ул.Никола Минчев

- се санира дефект на булевар Македонија.