По врнежите, и други комунални зафати во градот еден дел од хоризонталната сообраќајна сигнализација на грaдските улици се избришал или оштетил. Затоа деновиве ЈП Комуналец по налог на Локалната самупорава интензивно врши oбележување на коловозните ленти во градското подрачје.