Коалицијата „Сите за правично судење“ изготви документ за „Правни и технички предизвици за воведување на онлајн судења“.

Овој документот се осврнува на процесните закони, состојбата на судовите во однос на материјално техничките услови и човечки ресурси како и на правото на фер и правично судење низ призма на начелото на јавност.

Целосниот текст на документот можете да го најдете на следниот линк.