Најголем дел од активностите спроведени во основните училишта и во Детската градинка

Со спортските игри кои денеска беа спроведени во салата на ДТВ Партизан завршува Детската недела во Кавадарци.Уставновата за згрижување на деца „Рада Поцева„ активно се вклучи во тековните активности кои се одвиваат цела недела.Децата беа запознати со правата и обврските ,имаа свој детски театар, а беше посетено и ОМБУ„Лазо Мицев Рале.